Неділя, 15.09.2019, 08:42
Вітаю Вас Гість | RSS

Масевицька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 100
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Банери

Методична робота

Науково-методична проблема:

«Формування життєвих компетентностей учня

через розвиток пізнавальних здібностей

в умовах особистісно орієнтованого навчання»

Етапи

роботи над науково-методичною проблемою

на 2016-2021 роки

І етап (діагностичний)

березень 2016 – серпень 2017

ІІ етап (теоретичний)

Серпень 2017 – червень 2018

ІІІ етап (адаптаційно-корекційний етап)

Серпень 2018 – червень 2019

ІV етап (формуючий)

Серпень 2019 – червень 2020)

V етап (підсумковий)

Серпень 2020 – травень 2021

 

Методична робота

    Методичну роботу було сплановано відповідно до  рекомендацій  щодо проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної  педагогічної освіти, наказу Рокитнівського районного відділу освіти  від 06.09.2017 року №244 «Про організацію науково-методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році», річного плану роботи школи, наказу по школі від 07.09.2017 року №188 «Про організацію, зміст і завдання методичної роботи з педагогічними працівниками в Масевицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів у 2017-2018 н.р.»,  інших нормативно-правових документів.

     Упродовж року проведено 4 засідання  методичної ради, де розглядались питання реалізації шкільної науково-методичної проблеми, реалізації нових  Державних стандартів освіти,  оновлення змісту, форм та методів діяльності методичної служби в умовах реалізації Концепції
«Нова українська школа», формування ключових і предметних компетентностей засобами навчальних  предметів, вивчення досвіду учителів школи, атестації педагогічних працівників, аспекти зовнішнього незалежного оцінювання,  організації роботи з обдарованими учнями тощо.

       Завершено ІІ етап реалізації шкільної науково-методичної проблеми «Формування життєвих компетентностей учня через розвиток пізнавальних здібностей в умовах особистісно орієнтованого навчання», план заходів з реалізації цього етапу виконаний повністю, а результатом є ознайомлення педагогів з теоретичними засадами методичної проблеми, вивчення  її сутності, науково-теоретичних основ, технологій і методів педагогічним колективом та учнями; опрацювання структури, змісту вивчення її науково-теоретичних засад, формування професійної компетентності вчителя з проблемної теми, орієнтація дидактичного забезпечення на уможливлення застосування інноваційних технологій при особистісно орієнтованому навчанні.

    Повністю виконано план заходів по атестації, завершальним етапом яких стали творчі звіти педагогів, які атестувалися. За наслідками атестації   були присвоєні такі     кваліфікаційні категорії:  

- Крупеня Олег Васильович, Огороднік Олександр Павлович, Мисюкевич Галина Володимирівна – встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідність раніше присвоєному званню «старший вчитель»;

-  Горіна Іванна Олегівна – встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання «старший вчитель»;

- Голішовець Ірина Петрівна – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

         На 100% від плану забезпечено проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації.

     Двоє учителів школи приймали участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018», де Рацкевич Оксана Василівна у номінація «Українська мова та література» стала лауреатом,  а  Голішовець Ірина Петрівна – переможцем у номінації «Фізика».

Щомісяця проводились інформаційні, методичні оперативні наради з актуальних питань навчально-виховного процесу.

         Соціальний педагог школи Богданець Юлія Володимирівна приймала участь в  районному конкурсі «Шукаємо молоді педагогічні таланти».

        Вчителі школи приймали активну участь у роботі  районних методичних формувань. На базі нашої школи у 2017-2018 навчальному році проведені засідання постійно діючого семінару заступників директорів із навчально-виховної роботи району, районного семінару-практикуму вчителів інклюзивного навчання.

      Разом з тим серед резервів удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами можна вказати на те, що у організації роботи методичних структур школи переважають традиційні форми роботи, рідко практикуються інноваційні форми роботи такі як: майстер-класи, семінари-тренінги тощо.

          Серед  типових недоліків у плануванні роботи методичних об’єднань: відсутній  ґрунтовний аналіз роботи за попередній навчальний рік  та конкретні напрямки роботи на даний навчальний рік,  є потреба в урізноманітненні форм методичної роботи,  переважає теоретичне вивчення питань, недостатньо практичних заходів, відсутні списки літератури з теми засідання, не конкретними є рекомендації методичних структур, не проводиться глибока діагностика, що має бути основою планування засідань методичних структур. Є необхідність у поповненні методичної та матеріальної бази шкільного методичного кабінету. Недостатньою мірою упроваджується перспективний педагогічний досвід. Мало педагогів, які мають вищу кваліфікаційну категорію займаються дослідницькою діяльністю та висвітлюють свої надбання у педагогічній пресі. Не завжди проводиться рефлексія методичних заходів та вивчається їх результативність. Потребує вдосконалення робота частини педагогів над індивідуальною науково-методичною проблемною темою з метою постійного підвищення своєї кваліфікації  та вдосконалення педагогічної майстерності.

Робота методичних об'єднань у навчальному закладі

      Упродовж року працювали    шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів, вчителів гуманітарного  циклу, класних керівників, вчителів математично-природничого циклу, на яких розглядались актуальні методичні питання, обговорювались взаємовідвідані уроки.

       Змістом роботи МО стала аналітична, організаційна, діагнос­тична, пошукова, дослідницька, науково-практична та інформаційна діяльність. Було затверджено плани їхньої роботи, науково-методич­ні проблеми, визначено керівників із числа досвідчених учителів.

        Головним завданям роботи МО було удосконалення методики проведення уроків, зростання рівня методичної підготовки, фахової майстерності вчителів-предметників. Діяльність МО було сплановано на основі річного пла­ну роботи навчального закладу та концепції розвитку навчального закладу. Кожне МО проводило засідання за окремими планами. На за­планованих засіданнях МО обговорювали такі організаційні питання: рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо ор­ганізації навчального процесу в 2017/2018 н.р.; зміни у навчальних програмах; питання підготовки і проведення олімпіад, предметних тижнів, науково-методичні пи­тання.

     Упродавж навчального року проведено 17 предметних тижнів, ма­теріали яких оформлено  у формі звітів. Також були організо­вані методичні оперативні засідання для ознайомлення вчителів з нормативно-правовими документами, питаннями впровадження Державного стандарту ба­зової і повної загальної середньої освіти, перспективним педагогіч­ним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними ви­даннями тощо.

Шкільний методичний кабінет

          Для того щоб підняти рівень роботи шкільного кабінету (ШМК), було поставлено за мету зібрати матеріали творчих знахідок МО, атестаційні матеріали, розробки уроків, заходів, науково-практичних конференцій, публікації у періодичних виданнях,  каталог перспективного педагогічного досвіду вчителів, матеріали для роботи над науково-методичною проблемою школи; продовжено роботу зі створення відеотеки уроків та виховних заходів тощо.

Задля ефективної роботи ШМК організував роботу в таких  напрямах:

 • забезпечення вчителів-предметників необхідною  інформацією про надбання педагогічної науки та практики;
 • стимулювання вчителів-предметників до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;
 • створення умов для самоосвіти вчителів  у межах навчального закладу;
 • забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями;
 • поповнення методичного кабінету педагогічною літературою та методичними матеріалами.

Самоосвіта педагогічних працівників

         Згідно із Законом України "Про освіту" "педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру".

        Сьогоднішня модель педагогічного працівника передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатись, бути в постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються в щоденний педагогічній практиці.

       Самоосвіта педагога – свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця: адаптування своїх індивідуального неповторних якостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності та неперервне вдосконалення якостей своєї особистості. А оскільки навчити самого себе значно складніше, ніж когось, вона передбачає методичний супровід. Він має бути багаторівневий і обов’язково поступовий.

    Основні завдання самоосвіти: удосконалення теоретичних знань, професійної компетентності педагога, вихователя; оволодівання новими формами, методами, прийомами навчання і виховання учнів; вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогічної, психологічної наук, нових педагогічних технологій; розвиток у навчальному закладі інноваційних процесів.

         Вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду

       Завершено  роботу з вивчення  досвіду учителя початкових класів  Кравчені Оксани Володимирівни «Інтегровані уроки як спосіб реалізазації міжпредметних зв’язків» та розпочато роботу з вивчення досвіду вихователя ГПД  Григор’євої Оксани Теодорівни «Система роботи вихователя щодо підвищення якості навчально-виховного процесу в групі продовженого дня» та вчителя трудового  навчання Крупенка Ярослава Івановича «Реалізація інноваційних технологій на уроках трудового навчання в процесі творчої співпраці вчителя та учня».

        Із метою удосконалення структури та  методики проведення уроків проведено конкурс-ярмарку педагогічних ідей, 7 робіт учителів школи були представлені на районний етап конкурсу, де 4 роботи стали переможцями (Крупенко Ярослав Іванович – номінація «Художня культура», І місце; Трохимчук Наталія Андріївна – номінація «Географія», ІІ місце, Кисорець Галина Ігнатівна – номінація «Початкова освіта», ІІІ місце, Кривда Іра Анатоліївна  –  номінація «Фізика», ІІІ місце).

         Робота з молодими спеціалістами

         У  2017/2018 н. р. у складі педагогічного колективу працювали 5 вчителів,  які мали  стаж роботи до 3  років. З метою надання їм методичної допомоги  було організовано роботу школи молодого вчителя, завданням якої було  надання методичної допомоги молодим спеціалістам у підготовці до уроків, надання рекомендації щодо підвищення методичного та фахового рівнів.

      Через заняття у ШМВ, відвідування уроків досвідчених колег, молоді вчителі вдосконалювали знання із психології, педагогіки, методики викладання шкільного предмета; вивчали принципи перспективного та поточного планування навчально-виховного процесу у школі; вчилися методично правильно розробляти поурочні плани, планувати позакласну робота тощо.

Навчальні досягнення учнів

         У 2017/2018 н. р. навчально-виховний процес спрямовувався на інтелект-туальний, соціальний і фізичний розвиток кожної особистості, здатної самостійно мислити й творчо діяти, застосовувати  набуті знання і вміння в різних ситуаціях.

    Структура навчального року, режим роботи школи, навчальні плани були затверджені і відповідають чинному законодавству України. Календарно-тематичне планування вчителів проаналізоване адміністрацією школи і затверджене.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося згідно:

     -    наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

          13.04.2011 р. № 329 "Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних    

          досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти", 

          зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 11 травня 2011 р. за                     

          №  566/19304;

     -    наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від

          30.08.2011 № 996 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання  

          навчальних досягнень учнів";

     -   наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

   21.08.2013 р. № 1222  "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання          

      навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної

          середньої освіти";

     -   листа Міністерства освіти і науки від 28.01.2014  №  1/9-74 «Щодо

          контролю та оцінювання  навчальних досягнень учнів початкових класів

          загальноосвітніх навчальних закладів;

     -   наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 №1009 

          «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від

         21.08.2013 №1222».

          -  наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240 «Про

             затвердження інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх

             навчальних закладах І-ІІІ ступенів».

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося вербально:

-   у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової;

- у 2-4 класах з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання»;

- у 1 класі та за рішенням педагогічної ради школи у І семестрі 2 класу з англійської мови;

- у 1-4 класах з усіх предметів варіативної складової.

За підсумками аналізу навчальних досягнень у  2017-2018 н.р. із 168 учнів 1-11-х класів:

 • 12 учнів першого класу  вербально оцінені;
 • 134 учні переведено до наступних класів;
 • 24 учні  закінчили 9 клас;
 • 10 учнів 11 класу випущено зі школи;
 • 15 учнів нагороджено похвальним листом «За високі досягнення в навчанні»;
 • 4 учні 9 класу отримали свідоцтво з відзнакою».

За результатами семестрового оцінювання всі 156 учнів  2-11 класів   школи атестовані з такими результатами:  високий рівень – 19 учнів, що становить 12,18%, достатній – 47 учнів (30,13%), середній – 66 учнів (42,31%), початковий – 24 учні (15,38%).

З високим і достатнім рівнями навчальними досягненнями навчальний рік закінчили 66 учнів, що становить 42,31%  від загальної кількості атестованих учнів.

Усі учні 1-8-х , 10-х класів переведені до наступного класу.

...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Пошук
Календар
«  Вересень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Друзі сайту

Масевицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області, 34253, вул. Центральна,13, с. Масевичі, Рокитнівський район, Рівненська область, Україна. email: masevichi@i.ua © 2019
Зробити безкоштовний сайт з uCoz