Середа, 12.08.2020, 16:05
Вітаю Вас Гість | RSS

Масевицька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 110
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Банери

Каталог файлів

Головна » Файли » Мої файли

Доповідь на педагогічну раду
28.03.2017, 21:57

Відповідно до річного плану роботи школи, наказу  по школі від 11.01.2017 року № 13 «Про організацію вивчення стану методичної роботи», з метою вивчення ефективності науково-методичного супроводу підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, вибору оптимальних  форм та  методів методичної роботи з учителями упродовж січня-березня  2017 року здійснено вивчення та аналіз стану методичної роботи шляхом на основі вивчення  планування роботи шкільних методичних структур, матеріалів участі педагогів шкіл у конкурсах професійної майстерності, бесід з членами педагогічного колективу школи , аналізу матеріалів методичного кабінету.

Реформування освітньої галузі в Україні вимагає від педагогічних кадрів новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, покращенні якості освіти, безперечно, належить організації методичної роботи в школі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як наслідок – підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Головна мета методичної роботи в Масевицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів – це допомога педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення і підвищення професійного рівня.

     Серед завдань сучасної методичної роботи в школі:

-   використання нетрадиційних форм роботи для підвищення педагогічної майстерності;

-   активізація роботи з узагальнення та цілеспрямованого впровадження передового педагогічного досвіду;

-   розвиток творчої активності педагогічних працівників;

-   участь у експериментально-дослідній роботі;

-   поліпшення психологічного супроводу навчально-виховного процесу;

-   удосконалення психолого-педагогічної освіти учителів.

Методична робота в школі будується відповідно до чинних вимог як творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів,  забезпечення навчально-виховного процесу, якісного виконання навчальних планів і програм, впровадження Держаних стандартів освіти. В основі організації методичної роботи лежить діагностика потреб, щорічне здійснення аналізу якісного складу педагогічних кадрів. Відповідно до штатного розпису проведено добір керівних кадрів.

Пріоритетними напрямками роботи з педагогічними кадрами в Масевицькій  ЗОШ І-ІІІ ступенів є забезпечення умов для зростання і творчого розвитку педагогів, спонукання до науково-дослідницької та експериментальної роботи, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду та інноваційних освітніх технологій.

Упродовж 2012-2016 років  колектив школи працював над  реалізацією районної проблемної науково-методичної  теми: „Інноваційні підходи до конкурентоспроможної особистості в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти”  та реалізацією шкільної науково-методичної проблемної теми Завершено реалізацію шкільної науково-методичної проблеми «Розвиток в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливий фактор формування соціально активної особистості» (2011-2016 роки), підсумки роботи над якою були підведені на  педагогічній раді-конференції та видано методичний посібник. На основі діагностики було визначено нову науково-методичної проблемну тему школи: «Формування життєвих компетентностей учня через розвиток пізнавальних здібностей в умовах особистісно орієнтованого навчання» та у 2016-2017 навчальному році розпочато роботу з її реалізації, виходячи із вирішення І етапу  науково-методичної проблемної теми району „Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес як умова розвитку професійних компетентностей педагогів району”.

Ця робота здійснюється шляхом формування життєвих компетентностей учнів через впровадження у практику роботи інноваційних технологій навчання та виховання, формування навичок здорового способу життя учнівської молоді, створення психолого-педагогічних  передумов особистісно зорієнтованої системи навчання  і виховання. 

Методична робота в школі здійснюється відповідно до вимог законодавства  України про освіту, наказів Міністерства освіти і науки України,  управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та відділу освіти Рокитнівської районної державної адміністрації, Положення про методичний кабінет, рекомендацій Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та методичного кабінету відділу освіти Рокитнівської районної державної адміністрації.

Щорічно в школі видаються накази про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами, які визначають шляхи реалізації науково-методичної  проблемної теми, структуру  методичної роботи, та підсумкові накази, в яких аналізується методична робота школи за рік.

Планування всієї  методичної роботи з педагогічними кадрами розроблена на діагностичній основі, з урахуванням диференційованого підходу до педагогів та включає в себе індивідуальні, групові та масові форми роботи. Основними формами методичної роботи педагогів є участь у роботі шкільних методичних об’єднань, семінарах-практикумах, проблемних семінарах тощо.

Координацію всієї методичної роботи з педагогами школи здійснює методична  рада, метою діяльності якої є колегіальне управління процесом удосконалення методичної роботи в школі. На її засіданнях упродовж останніх 5 років розглядались питання реалізації шкільної науково-методичної проблемної теми, науково-методичного супроводу профільного навчання, впровадження передових педагогічних ідей у навчальний процес, роботи з обдарованими дітьми,  сучасних підходів до організації методичної роботи з педагогічними кадрами, методичної роботи з молодими учителями, атестації педагогічних працівників, аспекти зовнішнього незалежного оцінювання, схвалення методичних посібників, впровадження нових Державних стандартів освіти, вивчення педагогічного досвіду учителів тощо.

Важливе місце у структурі організації роботи методичної роботи в школі належить організації діяльності методичних  об’єднань.

Методичні об’єднання – основна форма науково-методичної роботи в школі. В Масевицькій  загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів організовано роботу 4 методичних об’єднань:

-   вчителів гуманітарного циклу;

-    вчителів природничо-математичного  циклу;

-   вчителів початкових класів;

-   класних керівників.

Діяльність методичних об’єднань спрямована на вирішення наступних завдань:

-   впровадження в практику роботи інноваційних освітніх технологій та передового педагогічного досвіду з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;

-   забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання школярів;

-   постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу ;

-   обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання  й виховання;

-   забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії і практики;

-   створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

Аналіз протоколів засідань методичних об’єднань  дозволяє зробити висновок про  актуальність питань та результативність впливу на якість організації навчально-виховного процесу та підвищення фахового рівня педагогічних працівників (діагностику утруднень вчителів, класних керівників і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб; вдосконалення педагогічної майстерності; розробку основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково практичної    діяльності учнів; вивчення, узагальнення, впровадження кращого перспективного досвіду; створення банку даних інноваційних технологій; здійснення моніторингу ефективності діяльності членів методичного об'єднання; наставницький супровід становлення педагогічної майстерності, професійної компетентності молодих вчителів; участь в атестації педагогічних працівників). 

На  засіданнях шкільних методичних об’єднань розглядаються актуальні питання теорії і практики навчання і виховання, методики викладання предметів, у тому числі:

-   використання інноваційних технологій навчання;

-   майстерність вчителя в реалізації спадкоємності й наступності у навчанні;

-   удосконалення форм роботи з обдарованими та здібними учнями;

-   новинки методичної, психолого-педагогічної літератури;

-   творча лабораторія вчителів;

-   комплексні вміння вчителя, необхідні для його творчої діяльності;

-   оптимальні методи і прийоми розвитку творчості в класних колективах;

-   нетрадиційні прийоми конструювання уроку на основі врахування

     індивідуальних особливостей учнів;

-   стан навчання, рівень навчальних досягнень учнів;

-   досвід управління розвитком творчості дітей на уроках;

-   проблеми індивідуалізації та диференціації навчання;

-   використання технологій особистісно орієнтованого навчання.

-   визначення шляхів покращення співробітництва з учнівським колективом, органами самоврядування сім’ї та школи.

Під час роботи методичних підрозділів учителі відвідують показові уроки, позаурочні заходи, здійснюють їх аналіз та самоаналіз, моделюють педагогічні ситуації, діляться досвідом своєї педагогічної діяльності.

         Атестація педагогічних працівників школи здійснюється відповідно до вимог типового Положення про атестацію педагогічних працівників, виконуються всі заходи для її проведення: складається щорічний план атестації, графік атестації, створюється атестаційна комісія, яка вивчає роботу учителів, видаються всі необхідні накази та оформлюються документи. Наявний перспективний план атестації та план проходження курсової перепідготовки, який щороку піддається коригуванню. Упродовж  2013-2017 років 25 педагогів школи пройшли чергову атестацію, 2 – позачергову. Директор школи та заступники з НВР та ВР також пройшли атестацію комісією відділу освіти на відповідність займаним посадам.

Учителі, які атестуються,  діляться досвідом роботи на засіданнях шкільних методичних структурних підрозділів, презентують свій досвід на педагогічних радах, виступають із творчими  звітами  про результативність обраних методів і форм навчання, втілення у практику інноваційних технологій та методик, ідей  педагогічного досвіду, про результативність самоосвіти, курсової підготовки,  власні напрацювання узагальнюють у вигляді портфоліо.

     Робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться щорічно та планово. За останні 5 років план курсової перепідготовки виконано на 100%.

         Важливою ділянкою методичної роботи є вивчення, узагальнення та впровадження у практику роботи досвіду роботи вчителів, яке у школі здійснюється відповідно до перспективного плану. За останні 5 років вивчено та узагальнено досвід роботи вчителя математики  Сліпенької Галини Яківни  «Сучасний урок математики з позицій інтерактивного навчання»; вчителя початкових класів Смик Людмили Миколаївни «Інноваційні форми роботи в початковій школі як засіб внутрішньої мотивації учнів до навчання», вчителя фізичної культури Огородніка Олександра Павловича «Активізація рухової активності учнів на уроках фізичної культури та в позакласній діяльності як умова формування здорової особистості», учителя хімії Крупені Олега Васильовича  «Використання тестової форми контролю знань на уроках хімії», учителя зарубіжної літератури Горіної Іванни Олегівни «Активізація читацької діяльності учнів у процесі використання екранізацій художніх творів на уроках світової літератури» та вчителя початкових класів Берташ Галини Петрівни «Формування комунікативної компетентності молодших школярів». За результатами вивчення видані підсумкові накази, матеріали узагальнені у вигляді посібників.

Учителі  школи діляться досвідом роботи з колегами району та області. На базі нашої школи було проведено:

- засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів, школи молодого вчителя інформатики, творчої групи учителів-словесників «ОЗОН».  (2014-2015 н.р.)

- засідання обласної школи управлінської майстерності на тему «Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активної школи: самоаналіз та самооцінювання роботи, підготовка та впровадження плану розвитку» (2014).

- засідання школи молодого практичного психолога та соціального педагога, методичне об’єднання вчителів фізичної культури, засідання творчої групи вчителів української мови та літератури (2012-2013 н.р.)

- засідання районного методичного об’єднання педагогів-організаторів, педагогічний міст з освітянами Костопільського району(2016р.),

- засідання районного методичного об’єднання учителів фізики, засідання творчої групи учителів-словесників «ОЗОН» (2016-2017 н.р.).

Учителі школи традиційно є активними учасниками районного та обласного етапів конкурсу-ярмарку педагогічної творчості. За 2012-2017 роки вчителі школи подали на районний етап цього конкурсу 50 посібників, 26 з яких відзначені дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів. Роботи Смик Л.М. «Застосування моніторингових досліджень в управлінні якістю освіти» та Мисюкевич Г.В. «Формування орфографічних умінь і навичок шляхом поєднання інноваційних ідей з образноасоціативним методом та режисурою уроку» (2014 рік), Трохимчук Н.А.  «Загальна географія. 6 клас. Планування. Структурно-логічні схеми. Підсумкові уроки», Ничипорчук Ю.І. «Тиждень інформатики» (2015 рік), Лящук Н.І.  «Біологія тварин. Креативні задачі.» (2016 рік) стали лауреатами обласного етапу цього конкурсу, отримали грамоти РОІППО за актуальність змісту та практичне спрямування методичної розробки.  Роботи Кисорець Г.І., Крупені О.В., Лящук Н.І. та Смик Л.М. були надруковані в фахових виданнях.

З метою розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників,  удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації щорічно проводяться відбіркові тури  Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року».  За останні 5 років 10 учителів школи були учасниками районного етапу цього конкурсу. Учителі Лящук Н.І. (2017 рік, номінація «Біологія»), Влашинець-Вежичанін Г.М. (2016 рік, номінація «Англійська мова»), Крупенко Я.І. (2015 рік, номінація «Образоворче мистецтво») стали лауреатами районного етапу конкурсу «Учитель року». (2016).  Смик Л.М. (2014 рік, номінація «Директор школи»), Горіна І.О. (2014, номінація «Зарубіжна література), Крупеня О.В. (2015 рік, номінація «Хімія») були переможцями районного етапу цього конкурсу. Смик Л.М. була учасником другого туру обласного етапу конкурсу «Учитель року-2014» у номінації «Директор школи».

Учителі школи демонструють власні здобутки та напрацювання в інших очних та заочних фахових конкурсах та заходах.   Кисорець Галина Ігнатівна приймала участь у фестивалі творчих  уроків вчителів початкових класів,     Мисюкевич Галина Володимирівна – у фестивалі творчих уроків української мови, Горіна Іванна Олегівна – у фестивалі творчих уроків зарубіжної літератури  (2012-2013 н.р.).

Вчитель біології Лящук Н.І. посіла І місце в обласному конкурсі з науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напрямку позашкільної освіти та І місце у районному етапі конкурсу методичних розробок «Енергія і середовище» (2014 рік),  посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі  науково-методичних розробок з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти хіміко-біологічного профілю (2015 рік).  Вчитель фізики Голішовець Ірина Петрівна стала переможцем районного конкурсу-аукціону уроків енергозбереження (2014 рік), заступник директора з ВР Григор’єва О.Т. стала переможцем (І місце) обласного етапу конкурсу-огляду соціально-педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів та посіла І місце у районному етапі огляду-конкурсу правової освіти та виховання. (2015).

В районному огляді-конкурсі на кращу організацію роботи методичні об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Мисюкевич Г.В.)  та методичне об’єднання учителів природничо-математичного циклу ( керівник Лящук Н.І.) стали переможцями І етапу (2014-2015 н.р.).

З метою надання методичної допомоги молодим вчителям щороку організовується робота школи молодого вчителя, хоча пріоритетним видом навчання молодих педагогів є індивідуальні бесіди та консультації, відвідування відкритих уроків досвідчених колег. Молоді педагоги школи кожного року є учасниками районного конкурсу «Шукаємо молоді педагогічні таланти», де неодноразово ставали лауреатами (Білець Ю.І., та Денисюк Л.І.(2015), Коханевич Т.В. (2016).

У районному конкурсі-огляді методичних кабінетів у 2014 році методичний кабінет школи посів ІІ місце. У 2014 році посібник «Портфоліо методичного кабінету» (Крупеня О.В.) відзначено дипломом ІІ ступеня у районному етапі конкурсу-ярмарку педагогічної творчості у номінації «Методична робота з педагогічними кадрами».

 Питання методичного супроводу навчання також розглядається на засіданнях педагогічної ради школи, методичних оперативках, нарадах при директору, нарадах при заступнику директора з НВР.

У методичному кабінеті школи зберігається різноманітна науково-методична, довідкова, фахова періодична преса, що дає можливість педагогам шкіл отримувати інформацію про інновації в освіті, ознайомлюватись з нормативними документами, наявні методичні розробки та портфоліо учителів.

Разом з тим серед резервів удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами можна вказати на те, що у організації роботи методичних структур школи переважають традиційні форми роботи, практично відсутні інноваційні форми роботи такі як: майстер-класи, семінари-тренінги тощо.

          Серед  типових недоліків у плануванні роботи методичних об’єднань: відсутній  ґрунтовний аналіз роботи за попередній навчальний рік  та конкретні напрямки роботи на даний навчальний рік,  одноманітними є форми роботи на засіданнях, переважає теоретичне вивчення питань, недостатньо практичних заходів, відсутні списки літератури з теми засідання, не конкретними є рекомендації методичних структур, відсутні матеріали діагностичного опитування учителів, що мають бути основою планування засідань методичних структур. Є необхідність у поповненні методичної та матеріальної бази шкільного методичного кабінету. Недостатньою мірою упроваджується перспективний педагогічний досвід. Мало педагогів, які мають вищу кваліфікаційну категорію займаються дослідницькою діяльністю та висвітлюють свої надбання у педагогічній пресі. Не завжди проводиться рефлексія методичних заходів та вивчається їх результативність. Потребує вдосконалення робота частини педагогів над індивідуальною науково-методичною проблемною темою з метою постійного підвищення своєї кваліфікації  та вдосконалення педагогічної майстерності.

Основною формою удосконалення рівня професійної компетентності вчителя є постійне професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. Тому вчитель має постійно оновлюватися, розвиватися індивідуально. Адже, як вважає  К.Д. Ушинський, "учитель живе до тих пір, поки він учиться, коли він перестає учитися, у ньому вмирає вчитель”.

 Проте ставлення окремих педагогів до самоосвіти з неоднозначне, а тому головним завданням методичної служби є створення стійкої мотивації профе-сійного самовдосконалення.

Категорія: Мої файли | Додав: Ilchuk
Переглядів: 372 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Пошук
Друзі сайту

Масевицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області, 34253, вул. Центральна,113, с. Масевичі, Рокитнівський район, Рівненська область, Україна. email: masevichi@i.ua © 2020
Зробити безкоштовний сайт з uCoz