Понеділок, 17.06.2019, 22:36
Вітаю Вас Гість | RSS

Масевицька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 98
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Банери

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

Доповідь на педагогічну раду Огороднік О.П.

 

Доповідь

на педагогічну раду

«Застосування різних форм та методів навчання на уроках

 фізичної культури»

Підготував

вчитель фізичної

культури

Огороднік О.П.

Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді.

Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

— формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

— розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

— розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

— формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

 

Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі є урок.

Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:

— забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних зв’язків;

— забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості навчального процесу;

— формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами;

— забезпечення диференційованого підходу до організації навчального процесу з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, урахування мотивів та інтересів учнів до заняття фізичними вправами;

— використання вчителем різноманітних організаційних форм, засобів, методів і прийомів навчання;

— досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів протягом кожного уроку з урахуванням стану здоров’я.

За результатами медичного огляду учні тимчасово поділяються на медичні

групи для занять фізичною культурою.

Учні, які за станом здоров’я не віднесені до основної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури, але виконують коригувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані.

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів основної групи за показником навчального нормативу визначають рівень навчальних досягнень (низький, середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах (таблиця).

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Показники навчальних нормативів

Бали

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета; розрізняє та виконує відповідно до вимог лише елементи фізичних вправ

Низький

1

Середній

2

Достатній

3

Високий

4

Учень (учениця) виявляє розуміння основних положень навчального матеріалу, наводить приклади; техніка виконання фізичних вправ має незначні відхилення від встановлених вимог, які аналізуються та виправляються з допомогою вчителя

Низький

5

Середній

6

Достатній

7

Високий

8

Учень (учениця) володіє узагальненими, міцними знаннями з предмета; має достатню тактичну підготовку для виконання навчальних завдань; має системні навички техніки виконання фізичних вправ, що відповідають встановленим вимогам

Низький

9

Середній

10

Достатній

11

Високий

12

На сучасному етапі, з метою формування позитивного ставлення учнів до занять фізичною культурою та підвищення рівня їх рухової активності, оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури має здійснюватися в особистісно-зорієнтованому аспекті. В основу  особистісно-зорієнтованого оцінювання покладаються: особисті досягнення школярів на протязі навчального року; активна робота учнів на уроках фізичної культури; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у змаганнях всіх рівнів. На основі зазначених показників вчителям рекомендується застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Зазначені системи  корекції оцінювання мають погоджуватися  педагогічною радою школи.

Під час оцінювання  необхідно:

  • здійснювати індивідуальний підхід, тобто створювати для учня умови, які відповідають особливостям його розвитку, рівню фізичного підготовленості, стану здоров'я;
  • конкретизувати завдання, визначене змістом даного уроку, за яке учня буде оцінено;
  • застосовувати гласність оцінки (своєчасно інформувати учня про оцінку з коротким аналізом виконання учнем рухової дії).

На своїх уроках під час визначення завдань уроку, ставлю конкретну мету. Поряд з освітніми завданнями, на кожному уроці визначаю виховні завдання: виховання у учнів волі, дисциплінованості, почуття обов'язку й відповідальності, формую навички культури поведінки, дотримання порядку, ввічливості тощо. Виходячи з конкретних завдань уроку, намагаюся так організувати навчальну працю школярів, щоб найкраще забезпечити постійну зайнятість та активність учнів, добиваючись цим високої результативності уроку. Під час проходження рухових дій застосовую груповий метод, причому створення групи відбувається з врахуванням бажання учнів, що дає можливість краще спостерігати за виконанням учнями завдань, точніше дозувати навантаження, виправляти помилки. З цією ж метою поєдную елементи різних особистісно орієнтованих технологій: групова, навчальна діяльність, розвивальна та інструкторська системи роботи учнів.

Одним із найбільш ефективних засобів і методів, які сприяють розвиткові рухових здібностей дітей, прививають стійкий інтерес до занять фізичними вправами, на мою думку, є ігровий та змагальний методи проведення уроків фізичної культури.

Великий український педагог В.Сухомлинський зазначав :

 “У грі розкривається перед дітьми світ, розкриваються творчі можливості особистості”.

  Ігровий метод використовую для розвитку в дітей самостійності й ініціативності, сміливості й рішучості, витримки й наполегливості. Із засвоєнням рухових ігор звичайно розвиваються і вдосконалюються координаційні здібності, рухові якості, вміння і навички.

         Дуже часто використовую ігровий метод у підготовчій частині уроку: під час бігу - гра «Хто останній», «Сіно, озеро, стежка» та ігри за зоровим сигналом.

             Змагання, як метод удосконалення застосовую після того як у дітей сформуються деякі навички. Практично вони полягають у тому, що під час проходження навчального матеріалу виявляються команди, групи, або окремі кращі учні. Отже, школярі, із зацікавленням ідуть на уроки з ігровим і змагальним методом, де вони багато корисного черпають для свого фізичного розвитку, виховуючи в собі потребу в заняттях фізкультурою і спортом.

Використовуючи індивідуальну організацію навчання учнів, я допомагаю учням оволодіти умінням самостійно виконувати фізичні вправи. Для розвитку рухових якостей (сили, спритності, швидкості, витривалості й гнучкості) для учнів 8-11 класів застосовую такий метод, як колове тренування; для учнів середніх класів-застосування імітаційних вправ та сюжетних ігор. Дотримуючись загальноприйнятої структури уроку, в основній частині максимально завантажую учнів, використовуючи всі наявні умови. Вправи, які пов’язані з точністю рухів, складною координацією, застосовую, як правило, на початку основної частини уроку, а вправи на розвиток сили та витривалості — в кінці. Заключна частина уроку будується так, щоб поступово знизити рівень фізичної та емоційно-психічної збудженості учнів (зменшує інтенсивність і дозування вправ, даю завдання на увагу, заспокоєння дихання). Теоретичні відомості розділів програми повідомляю не тільки на вступних уроках, а й по ходу кожного уроку, виходячи зі специфіки матеріалу. На своїх уроках використовую завдання, що стимулюють самостійність і творчу ініціативу дітей: доручаю учням обрати спосіб подолання перешкод, скласти комплекс вправ зарядки, урізноманітнити відому рухливу гру тощо. Особливу увагу на уроках фізкультури приділяю дозуванню фізичного навантаження, яке, як правило, диференційоване, залежить насамперед від стану здоров’я й фізичної підготовки учнів. Особлива увага звертається на учнів, які пропускали уроки через хворобу.Звертаю увагу учнів на дотримання ними вимог до поведінки учня, до зовнішнього вигляду, манери триматися. Завдання добираю такі, що сприяють згуртованості колективу, організації спільних дій для виховання в школярів вольових якостей, цілеспрямованості, сміливості. На уроках фізкультури велику увагу приділяю розвитку життєво важливих рухових якостей (швидкості, сили, витривалості, спритності, гнучкості). Для цього використовуються, крім основного матеріалу, різноманітні спеціальні вправи. Значну частину уроків проводжу на відкритій місцевості. Вони підвищують зацікавленість дітей до виконання завдань у змагальній формі: «Хто швидше», «Хто більше?», «Хто найбільш правильно виконає?», це змушує учнів старанніше виконувати їх, щоб вийти переможцем. Крім розвитку важливих фізичних якостей, рухливих навичок і вмінь, такі заняття сприяють загартуванню організму, прищеплюють любов до природи. Застосовуючи ігровий та змагальний метод, підвищується зацікавленість й емоційність учнів на уроці.

Позаурочну виховну роботу також спрямовую на активізацію рухової активності та популяризацію активного здорового способу життя та спорту.

Традиційними в школі є загальношкільні і спортивні свята, а також спортивні змагання з різних видів спорту між класами. «День фізичної культури та спорту» і «День здоров’я» в вересні та квітні проводжу на шкільному стадіоні з використанням під час проведення естафет навичок сформованих під час вивчення модуля «Легка атлетика».

Наша школа бере активну участь у змаганнях районного та обласного рівнів.

Участь учнів у районних і обласних змаганнях 2012 рік:

  - шашки – ІІ місце (26 команд);

  - легкоатлетичний крос – І місце (18 команд);Федорович Марія-ІІ місце, 500м; Крупенко Іванна – ІІ місце, 1000м;

      - легка атлетика – 4 місце (18 команд), Кисорець Олександр-ІІІ місце на 3000 м, Васильчук Вадим – І місце, стрибок у довжину з розбігу; І місце –естафета 4х100 м (юнаки);

            - футбол – ІІ місце;

  -  «Старти надій» (7 клас) – ІІ місце (16 команд);

  - військово-патріотична гра “Зірниця” – ІІ місце (12 команд); І місце на обласних змаганнях;

   - «Козацький гарт» – І місце (14 команд); 5 місце обласні змагання, Панько Анастасія – І місце, човниковий біг 4х9м. 

Участь учнів у районних і обласних змаганнях 2013 рік:

  - легкоатлетичний крос – ІІІ місце ;Федорович Марія-ІІ місце, 500м; Крупенко Іванна – ІІ місце, 1000м;Васильчук Вадим – І місце, 3000м;

      - легка атлетика – Крупенко Іванна – І місце, 400м; Кириловець Віталій – І місце, 400м; Федорович Марія – ІІІ місце, стрибок у довжину з розбігу; естафета 4х100м (юнаки) – ІІІ місце;

        - військово-патріотична гра “Зірниця” – ІІІ місце; ІІІ місце на обласних змаганнях;

   - «Козацький гарт» – ІІ місце;

 - олімпіада з фізичної культури – Панько Валентин – ІІІ місце.

 Участь учнів у районних і обласних змаганнях 2015 рік:

  • волейбол – ІІІ місце (дівчата);
  • Панько Леонід – І місце, легкоатлетичний крос 1000м;
  • Крупенко Іванна – ІІІ місце, легкоатлетичний крос 2000м;
  • «Козацький гарт» – І місце; ІІІ місце на обласних змаганнях, ІІІ місце з перетягування линви.

Участь учнів у районних і обласних змаганнях 2015 рік:

  • легкоатлетичний крос – ІІ місце, Крупенко Іванна – І місце, 2000м, Панько Леонід – ІІІ місце, 2000м;
  • легка атлетика – ІІ місце (8-9 класи), І - місце Трохимчук Аліна, 400м, ІІ - місце Денисюк Євгенія, 400м, І – місце Берташ Вадим, стрибок у довжину з розбігу, ІІІ – місце естафета 4х100м (юнаки);
  • «Козацький гарт» – І місце; ІІ місце на обласних змаганнях, І місце з перетягування линви, ІІ – місце з естафети.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: Ilchuk (01.11.2016)
Переглядів: 384 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Пошук
Друзі сайту

Масевицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області, 34253, вул. Центральна,13, с. Масевичі, Рокитнівський район, Рівненська область, Україна. email: masevichi@i.ua © 2019
Зробити безкоштовний сайт з uCoz