Середа, 12.08.2020, 15:29
Вітаю Вас Гість | RSS

Масевицька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 110
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Банери

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

Система управління охороною праці в навчальному закладі

Перелік локальних нормативних актів з охорони праці

в навчальному закладі

 • Статут навчального закладу (наявність розділу з охорони праці).
 • Колективний договір (наявність розділу з охорони праці).
 • Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці в навчальному закладі (узгоджується з профкомом та затверджується керівником навчального закладу).
 • Положення про організацію роботи з охорони праці в навчальному закладі (затверджується керівником навчального закладу).
 • Наказ про організацію роботи з охорони праці, призначення відповідальних осіб щодо прове­дення цієї роботи, як в цілому у закладі, так і у його структурних підрозділах (видається щоріч­но перед початком навчального року).
 • Наказ про призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку.
 • Наказ про призначення відповідального за електрогосподарство.
 • Наказ про затвердження складу комісії для перевірки знань з охорони праці (видається один раз на три роки).
 • Наказ про організацію пожежного режиму в навчальному закладі.
 • Посадові обов'язки з охорони праці працівників навчального закладу з їх особистими підписа­ми (доводяться до відома співробітників щорічно перед початком навчального року).
 • Інструкції з охорони праці для всіх професій та посад і виконання усіх видів робіт (узгоджуються з профкомом та затверджуються керівником навчального закладу, переглядаються один раз на три роки).
 • Інструкція з пожежної безпеки.
 • Акт (Паспорт) готовності навчального закладу до нового навчального року за затвердженою формою (оформляється щорічно перед початком нового навчального року).
 • Акти-дозволи на проведення занять у навчальних майстернях і спортивних залах (оформля­ються щорічно перед початком нового навчального року).
 • Акти-дозволи на проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, допризов­ної підготовки (оформляються щорічно перед початком нового навчального року).
 • Акти оформлення нещасних випадків на виробництві за формами Н-1, Н-5 (зберігаються 45 років).
 • Акти оформлення нещасних випадків з учнями, вихованцями за формою

Н-Н (зберігаються 55 років).

 • Журнал обліку інструкцій з охорони праці з присвоєнням порядкового номера повинен охоп­лювати всі види робіт і професій закладу (ведеться спеціалістом з охорони праці або керівни­ком навчального закладу).
 • Журнал реєстрації проведення вступного інструктажу з охорони праці (оформляється спе­ціалістом з охорони праці або керівником навчального закладу при зарахуванні працівника на роботу).
 • Журнал реєстрації проведення інструктажу з охорони праці на робочому місці (оформляється керівником структурного підрозділу при призначенні на посади всіх працівників, а в майбутнь­ому не менше двох разів на рік у першому і другому півріччях).

  Журнал реєстрації протипожежного інструктажу (вступного і на робочому місці).

 • Журнал адміністративно-громадського контролю з охорони праці.

•Журнал реєстрації нещасних випадків, які сталися з працюючими в навчальному закладі.

 • Журнал реєстрації інструктажу, учнів, вихованців з охорони праці.

при організації суспільно корисної, продуктивної праці та проведенні позаурочних заходів.

 • Журнал реєстрації нещасних випадків зі студентами, учнями, вихованцями.
 • План евакуації людей (графічна та текстова частина) на випадок виникнення пожежі (аварій­ної ситуації).

Крім вказаних локальних нормативних актів з охорони праці у керівника навчального закла­ду або відповідальних осіб мають зберігатися (на робочому місці):

 • програми вступного, первинного інструктажів з охорони праці (затверджуються керівником навчального закладу);
 • протоколи перевірки знань з охорони праці працівників навчального закладу (оформля­ються один раз на три роки, для вперше прийнятих на роботу — протягом місяця)
 • програма вступного інструктажу з охорони праці (узгоджується з профкомом та затверд­жується керівником навчального закладу);
 • програма первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці (узгоджується з проф­комом та затверджується керівником навчального закладу);
 • приписи органів державного нагляду та повідомлення про їх виконання;
 • повідомлення про наслідки нещасних випадків на виробництві (у виконавчий орган фонду соціального страхування, орган виконавчої влади, а у разі смертельного, групового або важкого нещасного випадку додатково: у територіальну інспекцію по нагляду за охороною праці, прокуратуру, об'єднання профспілок);
 • посвідчення про перевірку знань з охорони праці керівника навчального закладу, його за­ступників, спеціаліста з охорони праці і членів комісії з перевірки знань.


 


 

      Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності дедалі серйозніше звучить сьогодні в організації навчально – виховного процесу, адже дотримання встановлених норм з охорони праці – це одна з вимог складників ефективної діяльності школи. Сьогодення акцентує увагу на безпечності умов під час проведення навчально – виховного процесу, вживанні конкретних заходів щодо збереження здоров’я та життя  всіх учасників  НВП. Тому в своїй роботі педколектив школи вагоме місце відводить безпечним умовам навчання та виховання учнів.

   Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно- технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя , здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

        Робота колективу нашої школи організована згідно із Законом України

«Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці  учасників НВП в установах і закладах освіти», затверджених  наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.01.

  У закладі діє система управління охороною праці, яка встановлює хто, що, коли і як повинен робити, щоб забезпечити безпечність навчально – виховного процесу.

    Ми виділяємо такі основні  напрями:

 • створення безпечних умов праці та навчання;
 • документальне оформлення роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності;
 • систематичне навчання учнів та працівників навчального закладу безпеці праці та життєдіяльності;
 • профілактика нещасних випадків;
 • контроль за дотриманням вимог чинного законодавства  з питань охорони праці , безпеки життєдіяльності.

   Відповідно до ст.. 13 Закону України «Про охорону праці» керівник навчального закладу створює систему  охорони праці  та  забезпечує її функціонування. З цією метою розроблено Положення про систему управління охороною праці учасників навчально – виховного процесу  в ЗНЗ, яке затверджується директором школи.

ПОЛОЖЕННЯ

 ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Це положення визначає основні завдання, функції системи уп­равління охороною праці та порядок їх реалізації для подальшого підвищення рівня організації робіт із забезпечення безпеки та умов праці у школі.

1. Загальні положення

1.1. Система управління охороною праці (СУОП) регламентована нормативними документами, організаційно оформлена планомірна діяльність щодо здійснення необхідних організаційних, технічних, сані­тарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на дотримання вимог охорони праці у школі.

1.2. Метою впровадження СУОП є підвищення ефективності робо­ти із забезпечення безпеки, зниження травматизму на основі рішення комплексу завдань щодо створення безпечних та здорових умов праці, а також працездатності педагогічних працівників під час роботи, під­няття активності педпрацівників із дотримання вимог охорони праці, пожежного режиму.

1.3. Процес управління охороною праці — це сукупність дій дирек­тора та відповідальних працівників з охорони праці щодо узгодження спільної діяльності для досягнення безпечних умов праці та навчаль­но-виховного процесу.

1.4. Об'єктом СУОП є умови праці та процеси їх формування на ро­бочих місцях.

1.5. Управління охороною праці у школі здійснюється директором школи.

1.6. Навчання, інструктажі, документація, контроль за дотриман­ням вимог з охорони праці проводиться згідно з наказом та посадо­вою інструкцією.

1.7. Базою СУОП є:

• нормативно-технічна документація, яка включає в себе системи стандартів безпеки праці, норми і правила з охорони праці, Кодекс за­конів про працю, Закон України «Про охорону праці»;

• директивна документація з охорони праці, яка включає в себе накази, розпорядження, директиви та інструктивні листи вищих ор­ганізацій, накази директора школи, рішення та приписи контролюю­чих органів.

2. Завдання та функції охорони праці у школі та їх реалізація

2.1. Основними завданнями щодо забезпечення безпеки праці є:

• дотримання законодавства з охорони праці;

• забезпечення медичного контролю та оглядів;

• навчання, інструктажі та атестація;

• забезпечення безпечних та здорових умов праці;

• забезпечення безпечних умов під час експлуатації навчальних ка­бінетів, комп'ютерів та технічних засобів навчання;

• забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

• забезпечення оптимальних режимів праці, навчання.

2.2. Для реалізації завдань здійснюються такі функції управління охороною праці у школі:

• планування робіт з охорони праці;

• навчання, атестації та інструктажі з безпеки життєдіяльності;

• контроль за станом охорони праці;

• облік та аналіз нещасних випадків;

• стимулювання робіт з охорони праці.

3. Організація роботи з охорони праці

• Додержання обов'язків, прав та відповідальності працівниками з безпеки праці на робочих місцях;

• виконання планів робіт, наказів, розпоряджень, приписів з охо­рони праці;

• організація пожежної безпеки та виробничої санітарії.

4. Планування робіт з охорони праці

4.1. Метою планування є забезпечення безпеки праці та навчання на робочих місцях.

4.2. Планування робіт з охорони праці здійснюється на основі:

• нормативної документації з охорони праці;

• наказів та вказівок вищих та контролюючих органів;

• рішень робочих засідань, заходів з охорони праці колективно­го договору, заходів, які вказані в актах розслідування нещасних ви­падків;

• заходів, які розроблені за результатами періодичних медичних оглядів.

4.3.Планування робіт з охорони праці має бути перспективним. Ос­новою перспективного планування є «Комплексний план поліпшення умов охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів».

4.4.З метою організації розробки комплексного плану по школі видається наказ директора, яким призначаються відповідальні ви­конавці.

4.5.Поточне планування здійснюється на основі затверджено­го плану за допомогою розробки документів до колективного до­говору «Охорона праці», комплексних заходів щодо поліпшення умов праці.

4.6.Відповідальність за проведення своєчасного ремонту, додер­жання правил експлуатації навчальних кабінетів, майстерень, їх офор­млення несе директор школи.

5. Навчання працівників питанням охорони праці

5.1. Усі прийняті на роботу повинні пройти навчання безпечним ме­тодам праці, а також вступний інструктаж з охорони праці.

5.2. Повторні інструктажі мають бути проведені з працівниками два рази на рік за спеціальною програмою з охорони праці.

5.3. Навчання працівників питанням охорони праці проводиться від­повідно до вимог Державного Комітету України з нагляду за охороною праці на підставі наказу № 27 від 17.02.99.

6. Контроль за станом охорони праці

6.1.Контроль за станом охорони праці здійснює директор школи та відповідальні особи згідно з наказом.

6.2.Переглядати та затверджувати інструкції з охорони праці за про­фесіями і видами робіт потрібно один раз на три роки.

7. Облік, аналіз та оцінка стану охорони праці

7.1.Облік, оцінка та аналіз стану охорони праці має на меті визна­чити рівень безпеки праці та розробку рекомендацій для прийняття рі­шень директором школи.

7.2.Організацію обліку та аналізу стану охорони праці здійснює директор та відповідальна особа згідно з наказом по школі.

7.3.Директор школи два рази на рік інформує працівників про ви­конання колективного договору.

8. Стимулювання робіт з охорони праці

8.1.Моральне та матеріальне стимулювання працівників має проводитись директором школи за активну роботу щодо вико­нання вимог нормативних актів з охорони праці та посадових інструкцій.

8.2.Щорічно мають проводитися збори трудового колективу з охо­рони праці за підсумками роботи за рік.

9. Виховна робота з охорони праці

9.1.У колективі педпрацівників та обслуговуючого персоналу шко­ли повинна проводитися постійна робота з виховання в кожного пра­цівника почуття відповідальності за дотримання правил охорони праці, а також нетерпимого ставлення до порушення цих правил.

9.2.Основними формами виховної роботи є:

• навчання учнів та працівників безпеці праці;

• дотримання правил, норм та інструкцій з охорони праці;

• застосування дисциплінарних та матеріальних дій до порушни­ків у зв'язку з Кодексом законів про працю та Законом «Про охорону праці».

10.Пропаганда, агітація та інформаційне забезпечення у сфері охорони праці  У школі повинна бути організована пропаганда охорони праці, ро­бота з проведення інформаційного забезпечення працівників (лекції, семінари, наочний матеріал тощо) з питань охорони праці.

   Планування роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності передбачає на основі аналізу та контролю діяльності навчального закладу складання річного плану роботи школи, в якому визначаються такі заходи: навчання та перевірка знань з охорони праці, проведення інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадових інструкцій, внутрішньо шкільний контроль, профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на підвищення рівня безпеки учасників навчально – виховного процесу, визначення потреби у новому обладнанні, матеріально технічних засобах безпеки та санітарно побутовому обслуговуванні.  До річного плану роботи школи включено розділ

«Охорона життя і здоров’я учасників НВП, безпека життєдіяльності, охорона праці, санітарно – профілактичні та оздоровчі заходи»

Зміст

Термін

Виконання

Відпові-дальний

Провести інструктаж з охорони праці

Серпень


 

Поновити наочну агітацію з ОП та ОБЖ

Серпень


 

Провести технічне обслуговування вогнегасників

Серпень


 

Забезпечити необхідним інвентарем первинного захисту

Серпень


 

Поновити інструкції персоналу з техніки безпеки та ОП

Серпень


 

Поновити посадові обов’язки спеціалістів згідно з новими вимогами

До 05.09


 

Організувати вивчення курсу  ОБЖ  в усіх класах школи

До 01.09


 

Провести інструктаж на робочому місці та огляд кабінетів

Двічі на рік


 

Оформити акти-дозволи на роботу в кабінетах підвищеної безпеки

До 01.09


 

Оформити відповідні накази з охорони праці

Серпень


 

Здійснювати контроль за чергуванням по школі учнів і вчителів

Постійно


 

Аналізувати виконання заходів з охорони праці на засіданнях ПК, нарадах при директорові, зборах колективу

Постійно


 

Здійснювати контроль за дотриманням правил поведінки учнями на уроках і перервах, а також за відвідуванням школи

Постійно


 

Перевірити стан спортивного обладнання в спортивних залах і на спортивних майданчиках

Серпень-вересень


 

Скласти акти випробувань спортивного обладнання

До 01.09


 

Завершити профілактичний ремонт шкільних приміщень

До 01.09


 

Перевірити наявність укомплектованих медичних скриньок

До 01.09


 

Провести медичне обстеження педагогів і технічного персоналу

До 01.09


 

Ознайомити трудовий колектив із правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями

До 01.09


 

Затвердити колективний договір адміністрації й профкому про проведення заходів з охорони праці

До 01.09


 

Провести обстеження готовності приміщення харчоблоку

До 01.09


 

Організувати навчання працівників школи з безпеки життєдіяльності

Щомісяця


 

Провести перевірку знань з питань охорони праці

1 раз на три роки


 

Ознайомити трудовий колектив  зі статистичними даними нещасних випадків по району

Серпень


 

Провести заняття на тему « Профілактика побутового травматизму»

Серпень


 

Провести бесіди серед працівників школи щодо запобігання побутового травматизму у житлових і підсобних приміщеннях, присадибних ділянках, у місцях відпочинку й можливого перебування людей

1 раз на квартал


 

Провести бесіди серед учнівського колективу на тему « Профілактика побутового травматизму»

Щомісячно


 

Провести роз’яснювальну роботу серед батьків із профілактики побутового травматизму

На батьківських зборах


 


 

    У школі видано наказ «Про організацію роботи з охорони праці»,  в якому призначені відповідальні за організацію роботи з охорони праці під час НВП  це є  заступник директора з НВР, відповідальність за дотримання здорових і безпечних умов, норм і правил техніки безпеки під час проведення позаурочних заходів – це заступник директора з ВР, відповідальних за проведення заходів щодо запобігання травматизму і професійних захворювань серед технічного персоналу – це завідуючий господарством , відповідальні за дотримання норм ТП в кабінетах . Цим наказом затверджено Положення про організацію роботи з охорони праці в школі, комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці, Положення про комісію з охорони праці, Положення про громадського інспектора з питань охорони праці, Положення про облік і розслідування нещасних випадків.

Комплексний план заходів щодо організації роботи з

 охорони праці в Масевицькійзагальноосвітній школі І-ІІІ ступенів

на 2010-2011 навчальний рік

(погоджується головою ПК і затверджується директором школи)

№ п/п.

                     Зміст

Термін виконання

Відпові-дальний

 Вихід


 


 

1.

Забезпечити готовність школи, всіх класних кімнат та інших шкільних приміщень до прийому дітей у відповідності до санітарно-гігієнічних норм по обладнанню та утриманню шкіл.

До 25.08


 


 

2.

Затвердити колективний договір адміністрації та профкому  про проведення заходів з охорони праці

серпень


 

договір

3.

Провести медичний огляд дітей та працівників школи з метою попередження та профілактики захворювань

Серпень-вересень


 


 

4.

Провести тарифікацію вчителів

До 05.09


 

Наказ


 

Оформити акти-дозволи на роботу в кабінетах підвищеної небезпеки

До 01.09


 

акти

5.

Перевірити стан спортивного обладнання в спортивному залі на майданчику та в майстерні стан станків

Вересень


 

Акти

6.

Провести інструктажі техніки безпеки в спортзалі,  майстерні, кабінетах: фізики, хімії, інформатики

Вересень


 


 

7.

Систематично запрошувати до школи співробітників ДАІ, пожежної частини для проведення бесід з учнями та батьками

Протягом року


 


 

8.

Організувати в кожному класі санітарні пости.

До 10.09


 


 

9.

Слідкувати за зовнішнім виглядом учнів, домагатись акуратності, охайності від кожного учня.

Протягом року


 


 

10.

Здійснювати перевірку стану охорони праці та техніки безпеки в школі

Постійно


 


 

12.

Забезпечити розробку і затвердити план евакуації і порядок оповіщення людей на випадок виникнення пожежі по всіх приміщеннях

Вересень


 

План

евакуації


 

13.

Ознайомити вчителів з вимогами пожежної безпеки для приміщень різного призначення та при проведенні культурно-масових заходів

Вересень


 


 

14.

Внести зміни та ознайомити  трудовий колектив із правилами внутрішкільного розпорядку та посадовими інструкціями

Вересень


 

Наказ

15.

Провести бесіди щодо попередження травматизму учнів під час дороги до школи та додому

Вересень


 

Наказ

16.

Забезпечити безпечний підвіз дітей та вчителів до школи

Вересень


 


 

17.

Організувати чергування по школі. Завести зошит по підсумках чергування та дотримання санітарно-гігієнічних умов

До 05.09


 

Графіки чергування

18.

Провести розподіл обов’язків між класними керівниками, адміністрацією школи, медичним та технічним персоналом з охорони життя та збереження здоров’я дітей.

До 10.09


 

Наказ

19.

Скласти списки учнів з вадами здоров’я, віднести їх до різних груп лікувальної фізкультури.

До 15.10


 

Наказ

20.

Класоводам 1-4 класів про-вести тиждень з вивчення ПДР

Жовтень


 

Наказ

21.

Викладачам курсу основ здоровя один раз на семестр проводити загальношкільні заходи по пропаганді безпечного способу життя.

Листопад,

березень


 

Накази

22.

Провести заходи з протипожежної безпеки з учнями 1 – 11 класів

Грудень


 

Наказ

23.

Рекомендувати класним керівникам в роботі з класом вивчення питань особистої гігієни і зміцнення власного здоров’я.

Постійно


 

Плани роботи кл.керівн.

24.

Охопити всіх учнів школи спортивною гуртковою роботою.

Протягом року


 

Інформація

25.

Провести спортивні змагання між класами з сезонних видів спорту

Протягом  року


 


 

26.

Проводити дні здоров’я

2 рази в семестр


 

Накази

28.

Здійснювати заходи по раціональному харчуванню дітей. Слідкувати за дотриманням термінів реалізації продуктів, технологій їх приготування.

Постійно


 


 

29.

Організувати  повноцінне гаряче безкоштовне харчування учнів 1 – 4 класів та харчування  учнів 5 – 11 класів

З 01.09.07


 

Інформація

30.

Провести профілактичні проти епідеміологічні лекції та диктанти

Грудень

Лютий


 


 

31.

Провести інвентаризацію матеріальних  цінностей

квітень


 

Наказ

32.

Продовжувати вести активну роботу по профілактиці йододефіциту. Зібрати і узагальнити матеріали з досвіду роботи вчителів з цього питання.


 


 


 

33.

Проводити бесіди про безпечну поведінку на канікулах

Протягом року


 


 

34.

Вести роз’яснювальну роботу щодо вживання алкоголю та тютюнопаління

постійно


 


 

35.

Провести роботу по соціаль-ному захисту з дітьми пільго-вого контингенту (органі-зувати безкоштовне харчу-вання,  проводити оздоров-лення, надавати матеріальну допомогу)

Протягом року


 

Накази

36.

Здійснювати контроль за чергуванням по школі учнів та вчителів.

постійно


 

Інформація на нараду при директорі

36.

Проводити бесіди по профі-лактиці дитячого травма-тизму відповідно планам роботи класних керівників і класоводів

Протягом року


 

Накази на кінець І і ІІ семестрів

37.

Організовувати постійно діючі виставки дитячих малюнків та газет на тему “Я малюю безпечний світ” для учнів 1-8 класів

1 раз на семестр


 


 

38.

Провести бесіди серед пе-дагогічного і технічного пер-соналу школи щодо запобі-гання побутового травма-тизму в житлових та підсоб-них приміщеннях, присадиб-них ділянках, у місцях відпо-чинку та можливого перебу-вання людей

1 раз на квартал


 


 

39.

До тематики батьківських зборів включати питання щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму

1раз на семестр


 


 

40

Аналізувати виконання заходів з охорони праці на нарадах при директорові, на засіданнях ПК

Постійно


 


 

41.

Зустрічі-бесіди з лікарями

Протягом року


 


 

42.

Проводити інструктаж з пра-цівниками школи з техніки безпеки

Протягом року


 

Журнал

43.

Вести контроль за якістю гарячого харчування

Протягом року


 

Наказ,

інформація


 

           Однією з найважливіших ланок в школі є розробка, затвердження і виконання Положення про  організацію роботи з охорони праці – це є локальний нормативний акт, яким встановлюються права, обов’язки та відповідальність кожного працівника школи, включаючи посадових осіб, щодо забезпечення безпечності навчально – виховного процесу. Положення встановлює порядок організації роботи з охорони праці та спосіб його здійснення як в цілому закладі так і в його структурних підрозділах з покладанням відповідальності з виконання обов’язків з  охорони праці  та конкретних осіб.  Дане Положення затверджується наказом « Про організацію роботи з охорони праці», обов’язково має бути пронумероване, прошнуроване, скріплене печаткою.

   Планування роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності передбачає на основі аналізу та контролю діяльності навчального закладу складання річного плану роботи школи, в якому визначаються такі заходи: навчання та перевірка знань з охорони праці, проведення інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадових інструкцій, внутрішньо шкільний контроль, профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на підвищення рівня безпеки учасників навчально – виховного процесу, визначення потреби у новому обладнанні, матеріально технічних засобах безпеки та санітарно побутовому обслуговуванні.  До річного плану роботи школи включено розділ

«Охорона життя і здоров’я учасників НВП, безпека життєдіяльності, охорона праці, санітарно – профілактичні та оздоровчі заходи»

Зміст

Термін

Виконання

Відпові-дальний

Провести інструктаж з охорони праці

Серпень


 

Поновити наочну агітацію з ОП та ОБЖ

Серпень


 

Провести технічне обслуговування вогнегасників

Серпень


 

Забезпечити необхідним інвентарем первинного захисту

Серпень


 

Поновити інструкції персоналу з техніки безпеки та ОП

Серпень


 

Поновити посадові обов’язки спеціалістів згідно з новими вимогами

До 05.09


 

Організувати вивчення курсу  ОБЖ  в усіх класах школи

До 01.09


 

Провести інструктаж на робочому місці та огляд кабінетів

Двічі на рік


 

Оформити акти-дозволи на роботу в кабінетах підвищеної безпеки

До 01.09


 

Оформити відповідні накази з охорони праці

Серпень


 

Здійснювати контроль за чергуванням по школі учнів і вчителів

Постійно


 

Аналізувати виконання заходів з охорони праці на засіданнях ПК, нарадах при директорові, зборах колективу

Постійно


 

Здійснювати контроль за дотриманням правил поведінки учнями на уроках і перервах, а також за відвідуванням школи

Постійно


 

Перевірити стан спортивного обладнання в спортивних залах і на спортивних майданчиках

Серпень-вересень


 

Скласти акти випробувань спортивного обладнання

До 01.09


 

Завершити профілактичний ремонт шкільних приміщень

До 01.09


 

Перевірити наявність укомплектованих медичних скриньок

До 01.09


 

Провести медичне обстеження педагогів і технічного персоналу

До 01.09


 

Ознайомити трудовий колектив із правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями

До 01.09


 

Затвердити колективний договір адміністрації й профкому про проведення заходів з охорони праці

До 01.09


 

Провести обстеження готовності приміщення харчоблоку

До 01.09


 

Організувати навчання працівників школи з безпеки життєдіяльності

Щомісяця


 

Провести перевірку знань з питань охорони праці

1 раз на три роки


 

Ознайомити трудовий колектив  зі статистичними даними нещасних випадків по району

Серпень


 

Провести заняття на тему « Профілактика побутового травматизму»

Серпень


 

Провести бесіди серед працівників школи щодо запобігання побутового травматизму у житлових і підсобних приміщеннях, присадибних ділянках, у місцях відпочинку й можливого перебування людей

1 раз на квартал


 

Провести бесіди серед учнівського колективу на тему « Профілактика побутового травматизму»

Щомісячно


 

Провести роз’яснювальну роботу серед батьків із профілактики побутового травматизму

На батьківських зборах


 


 

    У школі видано наказ «Про організацію роботи з охорони праці»,  в якому призначені відповідальні за організацію роботи з охорони праці під час НВП  це є  заступник директора з НВР, відповідальність за дотримання здорових і безпечних умов, норм і правил техніки безпеки під час проведення позаурочних заходів – це заступник директора з ВР, відповідальних за проведення заходів щодо запобігання травматизму і професійних захворювань серед технічного персоналу – це завідуючий господарством , відповідальні за дотримання норм ТП в кабінетах . Цим наказом затверджено Положення про організацію роботи з охорони праці в школі, комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці, Положення про комісію з охорони праці, Положення про громадського інспектора з питань охорони праці, Положення про облік і розслідування нещасних випадків.


 


 

Категорія: Мої статті | Додав: Ilchuk (16.06.2014)
Переглядів: 21509 | Коментарі: 49 | Рейтинг: 3.7/3
Всього коментарів: 2
0
2 kaidachsonia   [Матеріал]
Ничто так не бодрит, как удар мизинцем об угол шкафа… Шутка! Ничего так не бодрит по утрам, как душ и чашечка любимого кофе! Интернет-магазин MOYO предлагает вам широкий ассортимент встраиваемых кофеварок. Это ультрасовременные модели, которые идеально впишутся в интерьеры кухонь и не будут маячить на столе вместе с другими электроприборами, создавая хаос. Они выглядят буквально как космические корабли, но в то же время очень просты в управлении! В зависимости от модели вы можете подобрать аппарат, который запомнит несколько ваших любимых напитков с необходимым сочетанием кофе и молока, сможет приготовить вкусную молочную пенку и разные объемы напитка, а то и двух сразу, подогреть кружку, автоматически запуститься, перемолоть кофейные зерна и многое другое. Это самая настоящая мечта любого кофемана и заказать встраиваемые кофеварки в MOYO вы можете в любой регион Украины!
https://www.moyo.ua/bt/vstraivaemaya-tekh/vstraivaemij_kofewar/

0
1 MarryDaulk   [Матеріал]
Hello everybody! I need to chew out tattle on you a teeny roughly myself, I am fully a stinking rich bride, I like to make off a smiling make a fool of and I weakness my robbery, I'm fine but there is no addition of a partner with whom I could well-founded contain sex. You glimpse conditions is the time and cold hard cash that would be subjected to to stint I have no lifetime payment dates and meetings that would unprejudiced talk. I just hunger for vehement gender without commitment. Heart weight 3 athletic, seductive, low growth. My photos are here http://sex911.top/MarryDaulk There is a prime mover, and she can check in, just sire an apartment where you can come. If you are married, you can be your mistress. If you are interested then please write or call.

Ім`я *:
Email *:
Код *:
...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Пошук
Друзі сайту

Масевицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області, 34253, вул. Центральна,113, с. Масевичі, Рокитнівський район, Рівненська область, Україна. email: masevichi@i.ua © 2020
Зробити безкоштовний сайт з uCoz